Het laatste nieuws

FC TWENTE – FC Utrecht

Donderdag 22 september gaat er WEL een bus naar de bekerwedstrijd tussen FC Twente en FC Utrecht. De bus vertrekt anderhalf uur van te voren dus om 17.00 uur !!

Lees meer...

Sponsoren

FC TWENTE – FC Utrecht

Geplaatst door Roel Bramer | Geplaatst in Algemeen | Geplaatst op 21-09-2016

0

Donderdag 22 september gaat er WEL een bus naar de bekerwedstrijd tussen FC Twente en FC Utrecht. De bus vertrekt anderhalf uur van te voren dus om 17.00 uur !!

FC Twente geeft toelichting op onderzoeksrapport Knüppe

Geplaatst door Roel Bramer | Geplaatst in Algemeen | Geplaatst op 02-03-2016

0

02-03-2016

Vanmiddag heeft FC Twente bij monde van Onno Jacobs (interim directeur) en Huub Rakhorst (voorzitter Stichting FC Twente ’65) tijdens een persconferentie in De Grolsch Veste een toelichting gegeven op de dinsdagavond gepresenteerde resultaten van het onderzoeksrapport van de heer Knüppe.

Onno Jacobs: “Zoals u weet is vanaf 8 januari een onafhankelijk onderzoek ingesteld bij FC Twente. Dit in opdracht van de KNVB-licentiecommissie en de gemeente Enschede. Het onderzoek, dat onder leiding stond van de heer Knüppe, richtte zich met name op de governance (bestuursstructuur) en op de financiële situatie bij FC Twente. Gisteravond zijn de conclusies en aanbevelingen van het onderzoek gepresenteerd.

De directe aanleiding voor dit onderzoek was de op 24 november opgedoken side-letter van het Doyen-contract. Toenmalig voorzitter Aldo van der Laan legde per direct zijn functie neer. De KNVB-licentiecommissie stelde misleiding vast en kwam vervolgens tot zware sancties richting FC Twente. Die bestonden uit: een boete, de komende drie seizoenen geen Europees voetbal en intrekking van de proflicentie tenzij FC Twente volledig mee zou werken aan het nu gepresenteerde onafhankelijke onderzoek.

BE1_3877

Tweede diepgaand onderzoek
Voordat ik u onze reactie geef op het rapport van de heer Knüppe, wil ik graag nog aangeven dat er ook gewerkt wordt aan een tweede diepgaand onderzoek. Dit gebeurt in opdracht van FC Twente zelf door het onafhankelijk advocatenkantoor IVY en richt zich op de handelingen op transfergebied in de achterliggende periode. Wij verwachten de uitkomsten van dit onderzoek in de loop van deze maand. Pas dan kunnen wij hierover meer informatie geven.

Dan het rapport van de heer Knüppe. We zijn blij dat we nu helderheid hebben ten aanzien van de uitkomsten van dit onderzoek. Hoe groot de impact ervan ook is, zowel voor de club als voor de direct betrokkenen.

De conclusies van Knüppe zijn hard, maar kraakhelder:

  • Bij FC Twente is sprake van een ongezonde cultuur en een onduidelijke governance;
  • de KNVB is bewust op het verkeerde been gezet;
  • een groot deel van de bestuurders kan niet langer geloofwaardig functioneren – om uiteenlopende redenen
  • en de financiële situatie van FC Twente is zorgelijk en behoeft nadere aandacht.

Met de aanbevelingen die de heer Knüppe in het rapport doet gaan wij als club nu aan de slag. Want, zoals al eerder door het FC Twente-bestuur aangegeven: FC Twente zal alle aanbevelingen van de heer Knüppe voor uiterlijk 1 mei doorvoeren. Dat betekent dat wij daar nu nog een kleine twee maanden de tijd voor hebben.

Ik geef graag het woord aan de heer Rakhorst, voorzitter van Stichting FC Twente ’65 – de aandeelhouder – om de aanbevelingen op de onderwerpen samenstelling bestuur en nieuwe bestuursstructuur met u door te lopen en, zo mogelijk, per aanbeveling aan te geven wat de vervolgstappen van FC Twente zijn. Dit is ook logisch, omdat het bestuur van de stichting FC Twente ’65 juist op deze onderwerpen namens de aandeelhouders een rol heeft te spelen.”

_JE_1848

Toekomstige structuur
Huub Rakhorst: “Zoals gezegd ga ik mij richten op twee categorieën, namelijk: de personen en de toekomstige structuur.

Om te beginnen met de personen. De heer Knüppe is helder in zijn oordeel en noemt de personen die niet meer als statutair functionaris binnen FC Twente en daarmee gelieerde entiteiten kunnen opereren. Dat geldt in de eerste plaats voor de reeds vertrokken ex-bestuursleden Aldo van der Laan en Joop Munsterman. Ook de tot dusverre nog zittende bestuursleden: Hennie ten Hag, Hein Trebbe, Joop de Winter en Gerald van den Belt kunnen naar het oordeel van de heer Knüppe niet meer geloofwaardig opereren als bestuurders.

Joop de Winter had eerder al gezegd terug te zullen treden en heeft gisteravond aangegeven dat in het belang van FC Twente per direct te zullen doen. Ook Hennie ten Hag en Hein Trebbe zullen in de loop van de volgende week formeel hun bestuurlijke functies neerleggen. Ook Gerald van den Belt legt zijn statutaire rol neer. Hij doet dat per direct. De heer Knüppe ziet voor hem nog wel mogelijkheden om desgewenst in een andere hoedanigheid actief te blijven binnen FC Twente. Gerald heeft aangegeven blij te zijn met dit signaal en dat geldt omgekeerd ook voor ons als club richting Gerald.

Duidelijke profielschetsen
Dit betekent dat wij nu nog vier bestuurders over hebben, te weten: Kees van Ast en ondergetekende in het stichtingsbestuur, Ton Heerts als niet-uitvoerend bestuurder en Onno Jacobs als interim-directeur. Het mag duidelijk zijn dat wij op de kortst mogelijke termijn de zoektocht, op basis van duidelijke profielschetsen, naar nieuwe bestuurders in gang zullen zetten.

Dat brengt mij op de nieuwe bestuursstructuur, waarover Knüppe ook een niet mis te verstane aanbeveling heeft gedaan. FC Twente gaat zo spoedig mogelijk naar een bestuursmodel met een sterke tweekoppige statutaire directie, en een gevarieerd samengestelde, vijfkoppige onafhankelijke Raad van Commissarissen, voor toezicht op de directie op afstand. Bij de zoektocht naar nieuwe commissarissen zullen in ieder geval de volgende expertisegebieden moeten worden afgedekt: voetbaltechnische kennis, financiële knowhow, juridische expertise, commerciële slagkracht, een en ander onder leiding van een deskundig voorzitter met een breed netwerk. In het nieuwe directieteam denken we aan twee statutair directeuren. Daaronder komt dan een professioneel managementteam. In het opstellen van de profielen en het daaropvolgende selectieproces richting de samenstelling van een nieuwe Raad van Commissarissen zullen ook de verschillende geledingen, waaronder de supporters en sponsors, hun stem nadrukkelijk kunnen laten horen. Ook de vacature in het stichtingsbestuur zal op basis van de heer Knüppe genoemde criteria zo spoedig mogelijk moeten worden ingevuld.

Ik geef nu graag het woord terug aan Onno Jacobs om de aanbevelingen op het punt van de financiën met u door te nemen.

_JE_1868

 

Onno Jacobs: De heer Knüppe geeft klip en klaar aan dat de financiële situatie van FC Twente zorgelijk is. Wij herkennen dat beeld natuurlijk. Alle aandacht zal de komende tijd gericht moeten zijn op het krijgen van een betrouwbaar financieel beeld. Factoren die nu nog onduidelijk zijn, moeten helder worden. Dan gaat het bijvoorbeeld over het ingewikkelde Tadic-dossier en de mogelijke fiscale consequenties daarvan.

Topprioriteit 
De focus moet nu liggen op de financiële gezondmaking van FC Twente, meer in het bijzonder het verder werken aan het afronden van de schuldsanering. In dat kader is een topprioriteit het voldoen aan de harde voorwaarden die de gemeente Enschede stelt aan het toewijzen van de garantstelling van 32 miljoen euro. Belangrijk daarin is onder meer voor 1 mei te komen tot een nieuw crediteurenakkoord.

Het is duidelijk: er is de afgelopen jaren bestuurlijk niet altijd integer gehandeld, zo concludeert Knüppe. Wij onderschrijven die conclusie. Bert van Oostveen, directeur van de KNVB is al net zo duidelijk en zegt daarover “dat de club er de afgelopen jaren bestuurlijk een puinhoop van heeft gemaakt”. Dat brengt mij als vanzelf op de veel gestelde vraag of FC Twente stappen gaat ondernemen richting bepaalde bestuursleden. Die vraag kan en wil ik nu niet beantwoorden. Om een aantal redenen: de eerste is dat wij pas gisteravond kennis hebben kunnen nemen van de uitkomsten van dit onderzoek. De tweede is dat wij, zoals gezegd, nog in afwachting zijn van het lopende transferonderzoek; de feiten en de beoordeling daarvan wachten we eerst af. De derde reden is dat er zeker een moment zal komen dat wij ons als club zullen laten adviseren over eventuele vervolgstappen als de feiten daartoe aanleiding geven. In alles wat wij doen zal het uitgangspunt zijn het behartigen van het lange termijn belang van FC Twente. Het gaat ons in alles om het zeker stellen van de continuïteit en levensvatbaarheid van de club.

Weer een club wordt die normaal gaat doen
Tot slot, dames en heren. We gaan met FC Twente door een zeer moeilijke periode. Heel veel mensen en heel veel organisaties hebben in de achterliggende periode het vertrouwen in FC Twente in meerdere of mindere mate verloren. Dat is een harde en pijnlijke conclusie. Het is nu aan ons om in alle opzichten te laten zien dat FC Twente weer een club wordt die normaal gaat doen.

Onze medewerkers en vrijwilligers, maar ook onze supporters en sponsors moeten weer op een gezonde manier trots kunnen zijn op hun club. Wij moet weer een meer dan fatsoenlijke relatie gaan opbouwen en onderhouden met onze stakeholders, met name met de KNVB en de gemeente. Dat is een absoluut vereist. Wij hopen tegen de zomer deze moeilijke fase achter ons te hebben gelaten en met nieuw elan aan een andere, nieuwe toekomst van FC Twente te kunnen gaan werken.

Oproep tot andere mentaliteit en moraliteit
Voor ons is het rapport Knüppe niet alleen maar een opsomming van conclusies en aanbevelingen, maar wij zien en ervaren de betekenis ervan veel breder. Het is een dwingende oproep aan FC Twente om te allen tijde transparant, zuiver en uitlegbaar te handelen. Met respect voor alle partijen waarmee wij te maken hebben. Kortom, een oproep tot een andere mentaliteit en moraliteit.”

 

Foto’s: Bas Everhard

_JE_1818